Rangliste Kreisspieltag 2021 (PDF)
Rangliste Kreisspieltag 2019 (PDF)
Rangliste Kreisspieltag 2018 (PDF)
Rangliste Kreisspieltag 2017 (PDF)
Rangliste Kreisspieltag 2016 (PDF)
Rangliste Kreisspieltag 2015 (PDF)
Rangliste Kreisspieltag 2014 (PDF)